fbpx

Szkolenie z obszaru HR

SP-bezpieczenstwo-organizacji

Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

austin-distel-_s7-kx8gel0-unsplash-scaled-e1691050692676

Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

65033e1ce33a263f7cb8d97e_multigenerational workforce

Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

culturally-diverse-teams

Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji

christina-wocintechchat-com-hocfqhhgjde-unsplash-scaled-e1689430084622

Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności

stages-and-levels-of-remote-work-1

Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową

6329bc96fc034d2b3720f186_Employee Engagement Ideas for Senior Managers

Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy

workplace-inclusivity-article

Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

group-people-working-out-business-plan-office-e1685617850200

Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

Happy-collegues-working-on-project-together-workplace-environments

Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych

Prawo nowoczesnych technologii

Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR

Internet,,Business,,Technology,And,Network,Concept.human,Resources,Hr,Management,Concept.

Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy

meeting_table_discussion-o1r192fci63wj5y6w8symtykh9l9i0dxngcpx3ajk8

Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy

AnyConv.com__przeplyw-scaled

Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

Standard-Chartered’s-eXellerator-Lab-in-Hong-Kong

Budowa prorodzinnej kultury pracy

SPRAWNIE * BEZPIECZNIE * BEZ STRESU

Fundusze Europejskie logo
Europejski Fundusz Społeczny logo
PARP logo