Praktyczne narzędzia skutecznego menadżera.

4.8/5

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Arystoteles”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Cel biznesowy

Praktyk z doświadczeniem korporacyjnym, biznesmen zaprezentuje w jaki sposób zarządzanie oparte na wartościach i szacunku do drugiego człowieka przekłada się na długofalowe, zrównoważone relacje oraz rozwój członków organizacji połączony z efektem, jakim jest wysoka rentowność prowadzonej działalności. Praktyczne warsztaty oraz odpowiedzi na pytania grupy pracowników i konsultacje z trenerem, a także nauka obsługi przekazanych narzędzi do pracy w grupie sprawią, że będzie warto i łatwiej wdrożyć program szkolenia w swoją codzienność.

 

Cel edukacyjny

Wiedza: uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rekrutowania pracownika, ustalania celów, zlecania i delegowania zadań, zarządzania sytuacyjnego, udzielania informacji zwrotnej, technik uczenia innych, budowania systemu nagród i kar, wprowadzania pracownika na stanowisko pracy, budowania procedur zwalniania pracownika, elementy budowania odpowiedzialnego zespołu.

 

 

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie: 

– Znał zasady przygotowania się, prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej i wyboru właściwego kandydata 

– Wiedział w jakiś sposób efektywnie wprowadzi pracownika na stanowisko jego pracy 

– Umiał diagnozować pracownika w oparciu o konkretne narzędzia, uczyć do i udzielać informacji zwrotnej 

– Znał podstawowe narzędzia menadżerskie, które będą mu pomocne w jego codziennej pracy. 

– Wiedział jak reagować w trudnych sytuacjach jakie mogą wystąpić w Zespole

 

 1. Jestem Menadżerem
  1. Kim jest Menadżer i jakie są jego główne obowiązki
  2. Co to jest zarządzanie
  3. Typy zarządzania
  4. Jakie zadania stoją przed Menadżerem
 2. Rekrutacja
  1. Jakiego pracownika szukam?
  2. Jak napisać efektywne ogłoszenie o pracę?
  3. Jak przygotować się do rozmowy z kandydatami?
  4. Etapy rozmowy rekrutacyjnej
  5. Które narzędzia rekrutacyjne będą najlepsze?
  6. Jakie są koszty błędnej rekrutacji?
  7. Zasady wyboru właściwego kandydata
  8. Udzielanie informacji zwrotnej dla kandydata
  9. Budowanie pozytywnego wizerunku Pracodawcy
 3. Plan wprowadzenia pracownika na stanowisko pracy
  1. Czego pracownik musi się nauczyć?
  2. Jak podzielić zakres informacji?
  3. Kto jest a kto może być odpowiedzialny na wprowadzenie pracownika na stanowisko
  4. Jakie są najczęstsze błędy w procesie „onboarding”
 4. Uczenie pracownika nowych kompetencji
  1. Narzędzia do diagnozy kompetencji u pracownika
  2. Jak uczyć efektywnie pracownika – narzędzie WDZO
  3. Zasady udzielania informacji zwrotnej
  4. Zasada „budowania mostów” (skojarzeń) w procesie nauki
  5. Kiedy i jak weryfikować to co potrafi pracownik
 5. Podstawowe narzędzia pracy Menadżera
  1. Zlecanie a delegowanie zadań – jak robić to umiejętnie
  2. Praca z kalendarzem
  3. Planowanie pracy własnej i pracy zespołu
  4. Narzędzia motywacyjne – jak i kiedy je stosować?
  5. Ustalanie celów dla zespołu
  6. Budowanie zasad – system nagród i kar
  7. Zarzadzanie sytuacyjne – 4 typy rozwoju pracownika i komunikacji
 6. Trudne sytuacje dla Menadżera
  1. Kiedy najczęściej występują trudne sytuacje
  2. Jak radzić sobie z kryzysem w zespole
  3. Technika 4 Kroki Pokonywania Obiekcji u pracownika – narzędzie trenersko-menadżerskie
 7. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych
  1. Omówienie każdego poruszanego aspektu
  2. Ewentualne doprecyzowanie niezrozumiałych kwestii

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do Internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: – Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) – 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) – System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) – Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) – Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami) Nie jest wymagana instalacja płatnego oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie.

 

Dariusz Kowalski

 

Budowa zespołów, sprzedaż, zarządzanie ludźmi, leadership, obsługa klienta Organizator warsztatów konferencji i szkoleń, konferansjer, absolwent Bałtyckiego Instytutu Psychologii, ukończył wiele kursów i warsztatów z umiejętności miękkich. Ekspert sprzedaży ze sceny. Występował przed liczną publiką do 1300 osób. Prowadzi liczne konferencje oraz szkolenia i warsztaty od blisko 6 lat. Przeszkolił blisko 1000 osób.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Maritime Consulting Poland

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 575 565 500

 

+48 603 101 595

 

 

SPRAWNIE * BEZPIECZNIE * BEZ STRESU