Motywowanie, a konflikty podczas kryzysu. Czyli ja i zespół w sytuacji nadzwyczajnej. 

4.8/5

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Arystoteles”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności skutecznego
motywowania siebie oraz grupy oraz rozwiązywania konfliktów i zarządzania
sytuacjami kryzysowymi. Uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces
motywowania i jakich narzędzi używać, aby skutecznie motywować siebie i grupę,
dowiedzą się, jak role w zespołach wpływają na występowanie motywacji oraz co
rodzi konflikty, poznają ich rolę oraz proces powstawania kryzysu.

 

 

Efekty uczenia się

Uczestnicy poznają czym naprawdę jest motywacja, po co ją
stosujemy i co możemy nią osiągnąć. Dowiedzą się czym jest zespół, jakie są w
nim role i co może być podstawami konfliktu i kiedy może się on zmienić w
kryzys oraz jak wykorzystywać emocje i swoje zdolności interpersonalne do
rozwiązywania konfliktów i czy można pogodzić motywowanie z konfliktem.

 

Uczestnicy nauczą się skutecznie motywować siebie i zespół,
nauczą się unikać komunikatów i działań demotywujących, wykształcą umiejętność
dobrej współpracy w zespole z zachowaniem umiejętności myślenia samodzielnego,
nauczą się wcześnie rozpoznawać zbliżające się kryzysy i je rozwiązywać przy
pomocy odpowiednich narzędzi. Uczestnicy nauczą się także wykształcać
odpowiednia postawę względem klienta, z zastosowaniem technik prowadzenia
sporów.

 

W rezultacie uczestnicy pogłębią wiedzę i nabędą
umiejętności do skutecznej, wydajnej i 
bardziej komfortowej pracy w zespołach i grupach poprzez większą
świadomość swoich granic oraz innych członków grupy, a także rozumiejąc istotę
sytuacji konfliktowych nabędą umiejętność lepszego radzenia sobie ze stresem.

 

 

 

Moduł I  Motywowanie w biznesie

10:00-13:10 (przerwa 11:30 -11:40)

·         Czym naprawdę jest motywacja

·         Po co ją stosujemy

·         Czy zawsze trzeba motywować

·         Motywacja  – słabość czy siła

 

Moduł II  Skuteczna motywacja i narzędzia

13:20-16:30 (przerwa 14:50-15:00)

·         Proces motywacji – ja

·         Poznaj cele

·         Motywacja a pracownicy

·         Motywacja a Szef

·         Narzędzia motywowania

·         Co jest motywowaniem, a co nie.

·         Ćwiczenia

Moduł III Role i pozycje w zespole – motywacja a konflikt

10:00-13:10 (przerwa 11:30 -11:40)

·         Jak uniknąć myślenia grupowego?

·         Zarzewia konfliktu  –  Podział kompetencji

·         Kryzys – jego istota

·         Faza przed kryzysowa – kryzysowa i pokryzysowa

·         Kryzys jako przestrzeń, w której można dobrze funkcjonować, jak?

·         Proces podejmowania decyzji podczas konfliktu – wady i zalety

Moduł IV–Zarządzanie konfliktem, co to właściwi oznacza?

13:20-16:30 (przerwa 14:50-15:00)

·         Czy konflikt jest pożyteczny?

·         Źródła konfliktów

·         Sposoby rozwiązywania konfliktów

·         Narzędzi rozwiązywania konfliktów

·         Ćwiczenia

Moduł V –Identyfikacja-Motywacja-Konflikt – Kryzys

10:00-13:10 (przerwa 11:30 -11:40)

·         Woda i ogień? Czy da się pogodzić motywowanie z konfliktem?

·         Identyfikacja siebie

·         Ja- Zespół- Konflkt – strefy wpływów

·         Granice mojego interesu a granice innych członków

·         Ćwiczenia

Moduł VI– Konflikt jako sytuacja. Motywowanie – procesem.

13:20-16:30 (przerwa 14:50-15:00)

·         Rola empatii

·         Informacja zwrotna  – z czym to się je

·         Trening interpersonalny jako sposób na zrozumienie otoczenia

·         Czy otwartość, autentyczność, odwaga popłacają?

·         Koordynacja działań  – w kryzysie oraz jak wyjść z niego

·         Motywowanie jako nieustanny proces

·         Ćwiczenia

 

 

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do Internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: – Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) – 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) – System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) – Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) – Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami) Nie jest wymagana instalacja płatnego oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie.

 

Łukasz Kostecki

 

Ekspert ds. Szkoleń i Rozwoju, Trener i konsultant, Trener, Team Manager, Product Manager, Promotor, sprzedawca, merchandiser

 

Psycholog, trener, doradca, dyplomowany coach i certyfikowany konsultant Extended DISC, z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży finansowej, farmaceutycznej, FMCG i usługach. Z powodzeniem zajmuje się wsparciem i rozwojem innych, pracując na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe m.in. w: tworzeniu i kompleksowej realizacji projektów szkoleniowo-rozwojowych, prowadzeniu szkoleń, warsztatów i indywidualnych sesji coachingowych, ocenie potencjału i predyspozycji, rozwoju talentów, doradztwie personalnym, oraz innych działaniach z obszaru miękkiego HR

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Maritime Consulting Poland

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 575 565 500

 

+48 603 101 595

 

 

SPRAWNIE * BEZPIECZNIE * BEZ STRESU