Licence to Lead – Szkolenie Leadership & Management

4.8/5

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Arystoteles”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

 

 

Cel biznesowy

Szkolenie ma na celu zwiększyć osobiste kompetencje uczestników i przygotować ich do pełnienia
roli profesjonalnego menedżera. Dzięki rozwojowi talentów i naturalnych
predyspozycji uczestników oraz przekazaniu im praktycznej wiedzy z obszaru
psychologicznych aspektów zarządzania, treningu kompetencji budowy i zarządzania
zespołem, wyznaczania celów, motywowania i wsparcia pracowników oraz
rozwiązywania trudnych sytuacji menedżerskich, zwiększymy efektywność kadry
menedżerskiej, oraz satysfakcję z wykonywanych obowiązków.

 

Dzięki zwiększeniu osobistych i zawodowych kompetencji uczestników, pozytywnie
wpłyniemy na ich wiedzę, postawę i zaangażowanie, a rozwijając praktyczne
umiejętności menedżerskie zwiększymy skuteczność zarówno ich samych, jak i
zarządzanych przez nich zespołów.

 

 

Cel edukacyjny

Licence to Lead to kompleksowy program rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich
wpływających na skuteczność pracy Menedżera i podległych mu zespołów.

 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie liderów zespołów, nowo mianowanych kierowników oraz
menedżerów do profesjonalnego pełnienia roli menedżerów zarządzających
zespołami, zwiększenie ich kompetencji menedżerskich oraz wsparcie ich w codziennej
pracy z podległymi zespołami.

 

Efekty uczenia się

 • – Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje kompetencje w obszarze trzech kluczowych obszarów – zarządzanie sobą, zarządzanie ludźmi i zarządzanie t rudnymi sytuacjami w pracy Menedżera
 • – Dowiedzą się na czym polega rola współczesnego Menedżera, jakie wyzwania przed nim stoją
 • – Odkryją co zrobić by spełnić oczekiwania Firmy, Pracowników i rynku
 • – Poznają swoje mocne strony, naturalne predyspozycje i talenty
 • – Odkryją swoje obszary rozwoju i dowiedzą się jak je rozwijać
 • – Poznają mechanizmy wpływające na naszą skuteczność
 • – Dowiedzą się jak zarządzać sobą i innymi
 • – Zbudują swój autorytet i nauczą się go wykorzystać
 • – Nauczą się wyznaczać cele, motywować ludzi do pracy i korygować ich działania
 • – Poznają psychologiczne aspekty wpływające na zachowanie pracowników i nauczą się jak nimi zarządzać
 • – Dowiedzą się jak wspierać swoich podwładnych i jak wyznaczać granice
 • – Przećwiczą skuteczne algorytmy rozwiązywania problemów
 • – Zwiększą efektywność swoją i podległych im zespołó

 

Szkolenie rozwijać będzie kluczowe kompetencje menedżerskie w trzech obszarach niezbędnych do bycia skutecznym menedżerem: zarządzanie sobą, zarządzanie zespołem oraz zarządzanie trudnymi sytuacjami. Kluczowym elementem szkolenia jest badanie kompetencji i predyspozycji menedżerskich oraz praktyczny rozwój tych umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla Firmy.

 

Program szkolenia będzie realizowany na podstawie informacji zebranych od uczestników w trakcie analizy potrzeb szkoleniowych, oraz na bazie wyników testów diagnostycznych i ankiet ex ante.

 

(OPQ, Extended DISC).

 

Dzień 1 – Rola Menedżera w Organizacji

·         Zadania współczesnego Menedżera

·         Rola Lidera w Organizacji

·         Potrzeby i oczekiwania Pracowników

·         Wyzwania współczesnych Menedżerów

·         Zmiany, zmiany, zmiany

 

Dzień 2 – Zarządzanie sobą

·         Wykorzystanie mocnych stron w Organizacji

·         Moje naturalne predyspozycje i talenty

·         Moje obszary rozwoju (na bazie wyników testów diagnostycznych)

·         Zwiększenie własnej efektywności

·         Rozwój kluczowych kompetencji

 

Dzień 3 – Efektywność i osiąganie celów

·         Korzyści z wyznaczania celów

·         Osiąganie celów osobistych i zawodowych

·         Zarządzanie czasem vs. Zarządzanie sobą

·         Organizacja czasu pracy

·         Metody planowania

 

Dzień 4 – Wyznaczanie celów i planowanie zadań

·         Wyznaczanie celów w Organizacji

·         Kaskadowanie celów

·         Delegowanie zadań

·         Planowanie pracy zespołu

·         Komunikacja jako narzędzie realizacji celów

 

Dzień 5 – Zarządzanie zespołem – zarządzanie ludźmi

·         Budowa własnego autorytetu

·         Tworzenie wizji i inspirowanie

·         Motywowanie i zachęcanie do działania

·         Ocena wyników pracy

·         Feedback i udzielanie informacji zwrotnej

 

Dzień 6 – Trudne sytuacje w pracy Menedżera

·         Różni ludzie, w różnych sytuacjach, zachowują się różnie

·         Fazy tworzenia zespołu

·         Zarządzanie zmianą

·         Coaching i mentoring

·         Asertywność w pracy Menedżera

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do Internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: – Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) – 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) – System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) – Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) – Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami) Nie jest wymagana instalacja płatnego oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie.

 

Łukasz Kostecki 

 

Psycholog, trener, doradca, dyplomowany coach, certyfikowany assesor AC/DC, oraz konsultant Extended DISC, wspierający ludzi w realizacji ich celów, planów i życiowych aspiracji.

 

Ekspert ds. szkoleń i rozwoju z ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w branży finansowej, farmaceutycznej, FMCG i usługach.

 

Z powodzeniem zajmuje się wsparciem i rozwojem innych, pracując na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. W swojej pracy łączy praktyczną wiedzę z zakresu współczesnej psychologii, z bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym, pasją, oraz nastawieniem na widoczne efekty podejmowanych działań.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, między innymi w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń, warsztatów i indywidualnych sesji coachingowych; ocenie potencjału i predyspozycji; rozwoju kadry menedżerskiej i osób o wysokim znaczeniu dla Firm, doradztwie w obszarze wdrażania zmian oraz w innych działaniach zwiększających motywację, zaangażowanie i efektywność ludzi.

 

Pracował między innymi dla: Cushman & Wakefield, TUiR WARTA, HDI Gerling, PKO BP, BPH, USP Zdrowie, Kompanii Piwowarskiej, Carlsberg-Okocim i wielu innych.

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Maritime Consulting Poland

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 575 565 500

 

+48 603 101 595

 

 

SPRAWNIE * BEZPIECZNIE * BEZ STRESU