Emocje w biznesie. Trening Interpersonalny

4.8/5

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Arystoteles”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest głównie wzrost sprzedaży. Uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę, która bezpośrednio wpłynie na większe obroty firmy.

 

Cel edukacyjny

Uczestnik: 

– Pozna techniki negocjacji i metod wywierania wpływu. 

– Zwiększy wiedzę na temat procesów sprzedażowych, mających wpływ na lepszą i bardziej profesjonalną obsługę Klienta. 

– Pozna metody które pomogą w zwiększeniu wolumenu sprzedaży. 

 

W obszarze umiejętności: 

– Udoskonali umiejętności sprzedażowe poprzez analizę dotychczasowych doświadczeń Uczestników warsztatu.

 

 

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział: 

– czym jest sprzedaż 

– czego oczekuje klient od sprzedawcy 

– czym charakteryzuje się sprzedaż telefoniczna 

 

Uczestnik nauczy się: 

– przygotowywać wiedzę na temat produktu sprzedawanego 

– ustalać cel rozmowy 

– prezentować ofertę produktu 

– odbijać argumenty w trakcie rozmowy z klientem 

– rozpoznawać sygnały od klienta świadczące o chęci zakupy 

– przechodzić do zamknięcia sprzedaży 

 

Uczestnik posiądzie umiejętność samokształcenia: 

– ma świadomość jak skutecznym narzędziem jest sprzedaż telefoniczna. 

– potrafi samodzielnie przygotowywać się do rozmowy telefonicznej z klientem oraz prowadzić sprzedaż telefoniczną

 

 

DZIEŃ 1

 Emocje – co to takiego?

 17.00-20.10 (przerwa 18:30-18:40)

 

Jaka jest podstawowa rola emocji?

Jak emocje i uczucia zabarwiają nasze widzenie świata.

Podstawowy trening somatyczny.

Model jedności.


Dzień 2

Wiedza vs zrozumienie vs pragmatyka.

 17.00-20.10 (przerwa 18:30-18:40)

 

Rola wartości w życiu człowieka.

Praktyczne zastosowanie metody komunikowania się z  własnymi emocjami.

Ćwiczenia praktyczne.


Dzień 3

Kryzys i ja, czyli jak radzić sobie z trudnościami.

17.00-20.10 (przerwa 18:30-18:40)

 

Zmiana „złych” emocji w rozwiązania i pozytywne stany.

Przeramowanie jako metoda do pracy z ograniczającymi przekonaniami i emocjami.

Budowanie pozytywnego nastawienia, jako narzędzia do skutecznego realizowania celów zawodowych i osobistych.

Omówienie indywidualnych odkryć i rezultatów osiągniętych przez uczestników.


DZIEŃ 4

 Rola nastawienia emocjonalnego w osiąganiu celów.

 17.00-20.10 (przerwa 18:30-18:40)

 

Dlaczego cele są tak ważne w naszym życiu?

Jak emocje i uczucia wspierają lub ograniczają nas w procesie zmian.

Zaawansowany trening somatyczny.


Dzień 5

Negatywne emocje – czy w ogóle takie istnieją?

17.00-20.10 (przerwa 18:30-18:40)

 

Każde słowo ma swoje przeciwieństwo: zły – dobry, zdenerwowany – spokojny, na tej dwubiegunowości będziemy pracować –jak przechodzić z trudnych stanów w stany dobre.

Budowanie zasobnych stanów i dostępu do własnych zasobów.


Dzień 6 

Sytuacje trudne w życiu i biznesie.

17.00-20.10 (przerwa 18:30-18:40)

 

Budowanie optymalnych stanów do rozwiązywania konfliktów i kreowania rozwiązań cd.

Asocjacja i dysocjacja – jak dystansować się od tego co trudne i łączyć z tym, co twórcze.

Trzy pozycje percepcyjne – praktycznie o empatii i zrozumieniu.

Rola i wpływ doświadczeń z przeszłości na twórczą teraźniejszość i przyszłość.

Budowanie poczucia zrozumienia, akceptacji i sensu osobistych doświadczeń – nadawanie znaczeń i etykietowanie.

Stawianie celów zawodowych i osobistych z pełnym dostępem do wewnętrznych zasobów.

Omówienie indywidualnych odkryć i rezultatów osiągniętych przez uczestników.

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do Internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: – Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) – 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) – System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) – Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) – Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami) Nie jest wymagana instalacja płatnego oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie.

 

Tomasz Gryguć 

 

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie Public Relations/Public Affairs, szeroko pojętej komunikacji biznesowej, autoprezentacji, treningu interpersonalnego

Ponad 20 lat praktyki w dużych międzynarodowych korporacjach na stanowisku Dyrektora ds. Public Relations/Rzecznik prasowy

 

Wyższe

Od 4 lat prowadzi warsztaty otwarte i szkolenia dedykowane dla biznesu. Wspiera ludzi w rozwoju cennych umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich i przywódczych.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Maritime Consulting Poland

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 575 565 500

 

+48 603 101 595

 

 

SPRAWNIE * BEZPIECZNIE * BEZ STRESU