REFUNDACJA SZKOLEŃ NAWET DO 80%!

Emocje w Biznesie

O szkoleniu

Warto Wiedzieć

Szczegóły

Szkolenia

 

 

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM
Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do internetu 
oraz urządzenie techniczne  pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

Wymagania systemowe:
· PC, Mac, oraz Linux
· iOS oraz Android

rezerwuj

Uczestnicy tego warsztatu sprawdzą jak emocje i oceny zabarwiają widzenie świata oraz kształtują nasz  sposób myślenia i działania. Rozwiną wewnętrzne poczucie pewności, wpływu i łączności z zasobami, z którymi najbardziej chcą się identyfikować, aby zmaksymalizować wrodzone umiejętności do motywowania, zarządzania i realizowania celów. Odkryją najważniejsze wartości i motywatory aby wykorzystać najlepsze stany do działania w biznesie i życiu osobistym, w sposób jeszcze bardziej skoncentrowany i zrównoważony. Zbudują solidny fundament do wzbogacania relacji z innymi, rozpoznają również ich szerszy kontekst i głębszy sens aby komunikować się w efektywniejszy sposób.
Cel edukacyjny 
Celem szkolenia jest poznanie narzędzi i zaawansowanej wiedzy na temat fundamentalnej roli emocji i  wartości w życiu człowieka.Uczestnicy szkolenia poznają sposoby, techniki i praktyczne narzędzia do rozpoznawania, transformowania i wykorzystania potencjału jaki niosą ze sobą emocje, uczucia i wartości. W rezultacie ich zrozumienie, uporządkowanie i przeorganizowanie prowadzi do większej łatwości w realizowaniu celów osobistych i zawodowych
Cel biznesowy
15 miejsc

Emocje w biznesie. Trening
Interpersonalny - Forma Zdalna

2900,00 PLN

Szkolenie
Twój e-mail:
Uczestnik:
Imie Nazwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie
Twój email
Uczestnik
Imie Nawzwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Oświadczam, że zapoznałem się z "Warunkami uczestnictwa" >>> Zobacz Warunki uczestnictwa
Szczegółowe informacje o usłudze

Szkolenie w praktyczny sposób prowadzi uczestników poprzez trzy podstawowe obszary, po których się codziennie poruszamy: stany emocjonalne, ciało fizyczne i jego reakcje, a także nawykowe myśli. Jeśli mamy wydolny organizm, umiemy pracować z emocjami, umiemy pracować z przekonaniami myślowymi, jesteśmy skuteczniejszymi ludźmi. W rezultacie połączenia i zrozumienia fizyczności, emocji i myślenia stajemy się bardziej opanowani, skoncentrowani i elastyczni. Łatwiej jest nam rozumieć innych, komunikować się i w pozytywny sposób wpływać na otaczające nas środowisko.

 

 

DZIEŃ 1

Emocje – co to takiego? 17.00-20.00

 

1. Jaka jest podstawowa rola emocji?

2. Jak emocje i uczucia zabarwiają nasze widzenie świata.

3. Podstawowy trening somatyczny.

4. Model jedności.

 

Dzień 2

Wiedza vs zrozumienie vs pragmatyka. 17.00-20.00

 

1. Rola wartości w życiu człowieka.

2. Praktyczne zastosowanie metody komunikowania się z własnymi emocjami. 3. Ćwiczenia praktyczne.

 

Dzień 3

Kryzys i ja, czyli jak radzić sobie z trudnościami. 17.00-20.00

 

1. Zmiana „złych” emocji w rozwiązania i pozytywne stany.

2. Przeramowanie jako metoda do pracy z ograniczającymi przekonaniami i emocjami.

3. Budowanie pozytywnego nastawienia, jako narzędzia do skutecznego realizowania celów zawodowych i osobistych.

4. Omówienie indywidualnych odkryć i rezultatów osiągniętych przez uczestników.

 

DZIEŃ 4

Rola nastawienia emocjonalnego w osiąganiu celów. 17.00-20.00

 

1. Dlaczego cele są tak ważne w naszym życiu?

2. Jak emocje i uczucia wspierają lub ograniczają nas w procesie zmian.

3. Zaawansowany trening somatyczny.

 

Dzień 5

Negatywne emocje – czy w ogóle takie istnieją? 17.00-20.00

 

1. Każde słowo ma swoje przeciwieństwo: zły – dobry, zdenerwowany – spokojny, na tej dwubiegunowości będziemy pracować –jakprzechodzić ztrudnych stanów w stany dobre.

2. Budowanie zasobnych stanów i dostępu do własnych zasobów.

 

Dzień 6

Sytuacje trudne w życiu i biznesie. 17.00-20.00

 

1. Budowanie optymalnych stanów do rozwiązywania konfliktów i kreowania rozwiązań cd.

2. Asocjacja i dysocjacja – jak dystansować się od tego co trudne i łączyć z tym, co twórcze.

3. Trzy pozycje percepcyjne – praktycznie o empatii i zrozumieniu.

4. Rola i wpływ doświadczeń z przeszłości na twórczą teraźniejszość i przyszłość.

5. Budowanie poczucia zrozumienia, akceptacji i sensu osobistych doświadczeń – nadawanie znaczeń i etykietowanie.

6. Stawianie celów zawodowych i osobistych z pełnym dostępem do wewnętrznych zasobów.

7. Omówienie indywidualnych odkryć i rezultatów osiągniętych przez uczestników.

 

Ramowy program usługi
Dostarczamy swoim klientom zawsze najlepsze usługi. 
Do swojej oferty rozwiązań  edukacyjnych włącza najnowocześniejsze i najbardziej efektywne oprogramowanie do 
nauki a mianowicie e-learning

Szkolenia realizowane w oparciu o to narzędzie jest kompilacją najnowocześniejszych  rozwiązań: 

 

 • e-learning 
 • wsparcie on-line + mobile
 • kurs metod łączonych 

 

Warto wiedzieć

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i osób pracujących w biznesie, które są zainteresowane wypracowaniem skuteczniejszych sposobów działania w dynamicznych i zmieniających się czasach, aby zwiększyć osobistą skuteczność i efektywność zawodową.

 

 • Kadra zarządzająca Właściciele firm,

 • liderzy projektów

 • Członkowie zespołów, pracownicy

 

Grupa docelowa
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
 • Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i zrozumienie w zakresie nazywania, rozróżniania i praktycznego wykorzystania emocji w życiu osobistym i zawodowym

 • rozwiniemy dostęp do wewnętrznych zasobów, z którymi najbardziej chcemy się identyfikować, aby zmaksymalizować nasze wrodzone umiejętności do motywowania, zarządzania i realizowania celów;

 • nauczymy się zmieniać perspektywę myślenia o przeszłości tak, aby przestała służyć jako źródło niszczących odczuć, a stanowiła solidny fundament do pozytywnego definiowania własnej osoby tu i teraz;

 • odkryjemy to, co naprawdę jest dla nas ważne, aby działać w biznesie i życiu osobistym, w sposób jeszcze bardziej skoncentrowany i zrównoważony;

 • zbudujemy solidny fundament do wzbogacania relacji z innymi, rozpoznamy również ich szerszy kontekst i głębszy sens.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
Potrzebujesz więcej informacji?
Masz jakieś pytania?
Wyślij zgłoszenie a odpowiemy zanim się obejrzysz

Maritime Consulting Poland

Dariusz Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP 28102027910000720202429165

tel. + 48 575 565 500

      + 48 604 189 994

biuro@doszkolimy.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

tel.: 22 432 80 80, 432 71 25,

fax: 22 432 86 20

Regulamin

Polityka prywatności