Zarządzanie sobą w czasie. FORMA ZDALNA

4.8/5

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Arystoteles”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie: 

– delegowania zadań, 

– określania priorytetów w pracy i stopnia jej ważności, 

– planowania i organizowania pracy, 

– kontrolowania czasu pracy, a jej efektywności. 

 

Zdobędziesz kompetencje w zakresie: 

– kontroli postępów w zaplanowanych działaniach, – radzenia sobie z presją w pracy, 

– identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

 

 

Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym.

 

Motywacja 

● Własna samoocena, a przyczyny prokrastynacji 

● Asertywność w dobieraniu celów – ćwiczenia 

● Motywacja a przymus 

 

Podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów 

● Wpływ emocji na realizację i wyznaczanie celów 

● Cele długo- i krótkoterminowe 

● Matryca celów w oparciu o metodologię SMART 

 

Działanie w praktyce: 

● Multitasking i monotaskich – co lepsze? 

● Matryca celów w oparciu o metodologię SMART 

● Strategia “wszystko po trochu” vs strategia “wszystko na raz”

 ● Mikro-sen i mikro-momenty jako zagrożenie życia w strategii przepracowania 

● Czy działanie last-minute ma sens? 

● Asertywność w rozmowach telefonicznych 

● Higiena planu dnia 

 

Prokrastynacja – jak ruszyć z miejsca? 

Psychologiczne przyczyny prokrastynacji i ich dopasowanie do realnych problemów uczestników 

● Model “wewnętrznego dziecka” i “schematów emocjonalnych” jako ważny element sabotujący naszą produktywność 

● Zarządzanie strumieniem zadań: 

● Porządkowanie – podstawowe zasady i nietypowe podejście 

● Metoda gromadzenia 

● Pierwszy dzień jest krytyczny 

● Sekwencje działań według metod “bottom up” i “from up to bottom” 

 

Model naturalnego planowania – narzędzia i ćwiczenia 

● Burza mózgów 

● Mapa myśli w praktyce – czy można notować w sposób niechronologiczny? Projektowanie własnych map 

● Matryca decyzyjna – ustalanie co tak naprawdę jest ważne, a z czego można zrezygnować 

● “Kata” w rozumieniu japońskiej sztuki realizacji celów małymi krokami Kaizen 

● Metoda PDCA 

● Podstawy metodologii Kanban w pracy biurowej – projektowanie swoich pierwszych schematów działania

 ● Pomodoro oraz krótkie i długie biegi – porównanie pracy “krótko, a ciągle”, a pracy “długo, ale od czasu do czasu” 

● Planowanie czasu wolnego – istotność przemyślenia całego naszego dnia, by uzyskać właściwy efekt 

● Żelazne zasady planowania 

● Naukowe podstawy dotrzymywania postanowień. 

● Istotność snu i indywidualnych chronotypów w rozważaniu indywidualnego planu 

 

Kalibracja schematów działania do indywidualnych potrzeb uczestników lub zespołu: 

● Dobór właściwych narzędzi do specyficznych cech osobowych 

● Weryfikacja istniejących narzędzi planowania

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do Internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: – Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) – 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) – System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) – Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) – Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami) Nie jest wymagana instalacja płatnego oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie.

 

Leszek Cibor

 

Wykształcenie ekonomiczne + studia psychologiczne w trakcie 15 lat prowadzenia własnej działalności, z czego od 8 lat przeważa aspekt konsultacji i szkoleń z zakresu marketingu, sprzedaży i umiejętności managerskich. Spędzone 1000 godzin na salach szkoleniowych, ponad 10 000 godzin konsultacji, projekty wdrożeniowe w średnich i dużych firmach.

 

Trener Sprzedaży 

Trener Biznesu 

Przemawianie publiczne 

Psychologia osobowości 

Trener sprzedaży 

Certyfikowany trener metody badania osobowości PERSOin 

Certyfikaty Advanced Communicator Silver, Advanced Leader organizacji Toastmasters International 

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Maritime Consulting Poland

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 575 565 500

 

+48 603 101 595

 

 

SPRAWNIE * BEZPIECZNIE * BEZ STRESU