REFUNDACJA SZKOLEŃ NAWET DO 80%!

Neurolingwistyka

O szkoleniu

Warto Wiedzieć

Szczegóły

Szkolenia

 

 

rezerwuj

Uczestnicy szkolenia poznają sposoby, techniki i praktyczne narzędzia do rozpoznawania, własnych
strategii umysłowych i nawykowych wzorców myślenia, działania i zbierania informacji ze świata.
Znając strategie konkretnej osoby, możemy z dużą dokładnością modelować i odwzorowywać jej
zachowania i rezultaty w określonych sytuacjach zawodowych. W ten sposób możemy uczyć się
szybciej i korzystać z najlepszych i najbardziej użytecznych modeli. Umiejętność rozpoznawania i
modelowania strategii ma wielką wartość w procesie zdobywania kompetencji w każdej dziedzinie.
Modelowanie i korzystanie ze strategii sukcesu, skraca czas uczenia się i przyspiesza proces
osiągania sukcesów. W rezultacie zrozumienie osobistych strategii, ich uporządkowanie i
świadomość prowadzą do większej łatwości w realizowaniu celów osobistych i zawodowych.
Uczestnicy tego warsztatu: Określą charakterystyczne dla nich sposoby działania i osiągania
sukcesów. rozwiną świadomość swoich wypracowanych strategii i modeli w myśleniu i działaniu,
nauczą się jak rozpoznawać nieefektywne strategie i modelować te najbardziej efektywne, odkryją
najważniejsze wartości i motywatory aby wykorzystać najlepsze stany do działania w biznesie i życiu
osobistym, w sposób jeszcze bardziej skoncentrowany i zrównoważony; zbudują solidny
fundament do uczenia się od innych, poszerzą swoje zdolności komunikacyjne, aby rozwijać się w
biznesie i życiu osobistym w szybszy i efektywniejszy sposób
"od tego, jak się czujemy, zawsze sprawujemy pełną kontrolę nad tym, co robimy..." Wiliam Glasser
Celem szkolenia jest poznanie narzędzi i zaawansowanej wiedzy na temat fundamentalnej roli
indywidualnych predyspozycji osobowości - strategii w życiu człowieka. Każdy z nas działa
automatycznie i nawykowo, rzadko zadajemy sobie i innym pytania – w jaki sposób osiągamy nasze
rezultaty. Jakimi wzorcami zachowań posługują się ludzie sukcesu? Jak osiągają swoje sukcesy? Co
robią inaczej, jakie różnice o tym decydują? Każdy z nas posiada swoją osobistą strategię sukcesu.
Strategie to pewna sekwencja kroków, określone czynniki wewnętrzne, za każdym razem kiedy
zostają spełnione, doprowadzają nas do określonego rezultatu. Te strategie często bywają
nieuświadomione. Możemy je sobie uświadomić i korzystać z nich świadomie dla zwiększenia naszej
efektywności w życiu.
Cel edukacyjny 
Cel biznesowy
15 miejsc

PRAKTYK Sztuki Neurolingwistycznego
Programowania. MODUŁ 1.

1920,00 PLN

Szkolenie
Twój e-mail:
Uczestnik:
Imie Nazwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie
Twój email
Uczestnik
Imie Nawzwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Oświadczam, że zapoznałem się z "Warunkami uczestnictwa" >>> Zobacz Warunki uczestnictwa
Szczegółowe informacje o usłudze

Szkolenie w praktyczny sposób prowadzi uczestników poprzez trzy podstawowe obszary, po których się codziennie poruszamy:

 

 • stany emocjonalne,
 • ciało fizyczne i jego reakcje,
 • a także nawykowe myśli.

 

Jeśli mamy wydolny organizm, umiemy pracować z emocjami, umiemy pracować z przekonaniami myślowymi, jesteśmy skuteczniejszymi ludzmi. W rezultacie połączenia i zrozumienia fizyczności, emocji i myślenia stajemy się bardziej opanowani, skoncentrowani i elastyczni. Łatwiej jest nam rozumieć innych, komunikować się i w pozytywny sposób wpływać na otaczające nas środowisko. Na tym module szczególnie będziemy się koncentrować na submodalnościach i systemach reprezentacji – naszych mniej lub bardziej nieświadomych modelach, które wykorzystujemy w procesie osiągania i realizowania Szczegółowe informacje o u każdego celu.

 

 

MODUŁ 1 - Wyłonienie i uwspólnienie wartości, norm i zasad współpracy – początek procesu grupowego

 

 • Każdy człowiek ma swój wewnętrzny system motywowania siebie i uczenia się.
 • Rozpoznawanie indywidualnych preferencji uczestników i budowanie elastyczności w komunikacji.
 • Wspierające założenia Neurolingwistycznego Programowania
 • Strukturalna praca z celem – określenie indywidualnych potrzeb i głównych motywacji.

 

MODUŁ 2 – Studium struktury ludzkiego doświadczenia - submodalności.

 

 • Rola komuniacji z wykorzystaniem systemów reprezentacji do budowania wzajemnego zrozumienia i długofalowych relacji opartych na wartościach i zrozumieniu.
 • Omówienie indywidualnych preferencji i indywidualnych celów każdego uczestnika.

 

MODUŁ 3 – 3 pozycje postrzegania, czyli jak radzić sobie z trudnościami w komunikacji.

 

 • Natura konfliktu, konflikty a wartości.
 • 3 pozycje percepcji jako metoda rozwiązywania konfliktów.
 • Ćwiczenia praktyczne.

 

MODUŁ 4 – Model myślenia systemów ożywionych, czyli jak myśli człowiek.

 

 • Poznanie podstwowego modelu budowania ludzkiego doświadczenia.
 • Doświadczenie pierwotne a doświadczenie wtórne.
 • Wiedza vs zrozumienie vs pragmatyka

 

MODUŁ 5 – PRACA INDYWIDUALNA

 

 • Omówienie indywidualnych odkryć i rezultatów osiągniętych przez uczestników.

 

MODUŁ 6 – Rola systemów reprezenacji w komunikacji.

 

 • Jak ludzie przetwarzają informacje, systemy reprezentacyjne.
 • Pięć zmysłów i język oparty systemach reprezentacji.
 • Model kategorii komunikacyjnych.
 • Ćwiczenia praktyczne w grupach.

 

 

Ramowy program usługi
Dostarczamy swoim klientom zawsze najlepsze usługi. 
Do swojej oferty rozwiązań  edukacyjnych włącza najnowocześniejsze i najbardziej efektywne oprogramowanie do 
nauki a mianowicie e-learning

Szkolenia realizowane w oparciu o to narzędzie jest kompilacją najnowocześniejszych  rozwiązań: 

 

 • e-learning 
 • wsparcie on-line + mobile
 • kurs metod łączonych 

 

Warto wiedzieć

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i osób pracujących w biznesie, które są zainteresowane wypracowaniem skuteczniejszych sposobów działania w dynamicznych i zmieniających się czasach, aby zwiększyć osobistą skuteczność i efektywność zawodową. 

 

 • Kadra zarządzająca

 • Właściciele firm, liderzy projektów

 • Mówcy, trenerzy, nauczyciele

 • Coachowie, terapeuci, psycholodzy.

 

Grupa docelowa
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

1. Rozumienie mechanizmów, wielu modeli i procesów psychologicznych.

2. Świadomość wielorakich uwarunkowań i roli ludzkich emocji, potrzeb i wartości.

3. Umiejętności budowania dobrego kontaktu i elastyczności w komunikacji.

4. Kreatywnego rozwiązywania konfliktów i uwalniania od ograniczeń.

5. Praktyczną instrukcję obsługi - zarówno siebie, jak i innych.

6. Rozwiniemy dostęp do wewnętrznych zasobów, aby zmaksymalizować nasze wrodzone umiejętności do jeszcze sprawniejszego realizowania celów.

7. Odkryjemy najlepsze indywidualne strategie sukcesu i dobrej decyzji, aby działać w biznesie i życiu osobistym, w sposób jeszcze bardziej skoncentrowany, zrównoważony i świadomy.

8. Zbudujemy solidny fundament do wzbogacania relacji z innymi, poszerzymy nasze umiejętności uczenia się i nabywania nowych kompetencji

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
Potrzebujesz więcej informacji?
Masz jakieś pytania?
Wyślij zgłoszenie a odpowiemy zanim się obejrzysz

Maritime Consulting Poland

Dariusz Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP 28102027910000720202429165

tel. + 48 575 565 500

      + 48 604 189 994

biuro@doszkolimy.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

tel.: 22 432 80 80, 432 71 25,

fax: 22 432 86 20

Regulamin

Polityka prywatności