REFUNDACJA SZKOLEŃ NAWET DO 80%!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z nami telefonicznie lub zamów rozmowę poprzez formularz kontaktowy. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.+48 575 565 500 ; 

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie kierowane do branży produkcyjnej. Metoda FMEA polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Metoda ta pozwala w sposób ciągły doskonalić produkt lub proces poprzez poddawanie go kolejnym analizom a na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania skuteczne eliminujące źródła wad oraz dostarczające nowych pomysłów ulepszających właściwości wyrobów.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy dokonają analizy własnych przykładów procesów produkcyjnych, dokonają identyfikacji wad, a następnie zastanowią się jakie działania doskonalące można zastosować w celu ograniczenia możliwości powstania wad. Uczestnik zdobędzie kompetencje do utworzenia dokumentacji analizy FMEA własnego procesu produkcyjnego.

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do kierowników produkcji, inżynierów procesu, pracowników kontroli jakości, brygadzistów.

 

Szkolenie zależnie od potrzeb przeprowadzane jest w formie stacjonarnej lub online.

FMEA - analiza przyczyn wadliwości i krytyczności

Szkolenie
Imię Nazwisko
Nazwa firmy
Numer telefonu
E-mail:
Wiadomość:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie
Imię Nazwisko
Nazwa firmy
Numer telefonu
E-mail:
Wiadomość:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ISO 9001:2015

Uczestnicy szkolenia poznają strukturę, wymagania i zastosowanie normy ISO 9001:2015 oraz zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych etapów audytowania:

 • planowaniem i przygotowaniem audytu,

 • prowadzeniem działań audytowych,

 • przygotowaniem raportu z audytu,

 • planowaniem i przygotowaniem działań poaudytowych.

 

Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkolenia audytora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 9001:2015.

 

Szkolenie rekomendowane dla: audytorów i kandydatów na audytorów zarządzania jakością, pracowników kontroli jakości, kierowników i właścicieli procesów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie zależnie od potrzeb przeprowadzane jest w formie stacjonarnej lub online.

Koordynator Lean

Szkolenie optymalizacji produkcji i doskonalenia działań dla firm, które wprowadziły lub zamierzają wprowadzić system Lean Manufacturing.

 

Jest to system zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalający osiąganie wyższych zysków, poprzez tworzenie maksymalnej wartości przy zaangażowaniu minimalnych zasobów, dzięki doskonale zorganizowanym procesom, przy zaangażowaniu odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie umiejętności osób.

Lean Management zakłada dobranie właściwego poziomu kosztów, doskonałej jakości produktów i/lub usług, krótkiego czasu realizacji (dostaw, zamówień, rozwoju produktów itp.) oraz 100-procentowej dostępności wyrobów.

Na tym szkoleniu dowiesz się, jak wyszukiwać źródła marnotrawstwa, nauczysz się redukować straty, a dzięki otrzymanym narzędziom zwiększysz efektywność pracy, co pozwoli Twojej firmie na osiąganie większego zysku. Zaczniesz myśleć „szczupło”  i będziesz samodzielnie prowadzić własne leanowskie projekty. 

 

Szkolenie zależnie od potrzeb przeprowadzane jest w formie stacjonarnej lub online.

Materiałoznawstwo przy produkcji konstrukcji stalowych i budowy maszyn

Szkolenie dedykowane dla pracowników firm związanych z branżą obróbki metali, kierowników produkcji, pracowników kontroli jakości, działów zaopatrzenia, sprzedaży oraz obsługi klienta firm wytwarzających konstrukcje metalowe i biur konstrukcyjnych.

 

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów oznaczeń, norm, zapisu konstrukcyjnego, gatunków i właściwości stali, kształtowników, rur, stopów żelaza z węglem oraz sposobu wykorzystania materiału i rodzajów jego obróbki.

Szkolenie ugruntuje posiadaną przez pracowników wiedzę tak aby, mogli podejmować odpowiednie decyzje dotyczące wyboru materiałów do tworzenia konkretnych produktów oraz zamawiać konkretne produkty na potrzeby procesu produkcyjnego. Uczestnicy dowiedzą się jak znaleźć alternatywne zamienniki do stosowanych materiałów oraz jak poszukiwać oszczędności poprzez zastąpienie materiałów odpowiednikami.

 

Szkolenie przeprowadzane jest w formie stacjonarnej.

Badania wizualne VT1 i VT2 z egzaminem TÜV SÜD

Szkolenie dla firm spawalniczych oraz obróbki metali.

Szkolenie z zakresu badań wizualnych złączy spawanych metodą badań nieniszczących,  stosowanych w celu wykrywania niedoskonałości konstrukcji spawanych (wady kształtu, odstępstwa wymiarowe, niewłaściwy montaż, nieciągłości powierzchni (pory, pęknięcia, podtopienia, przyklejenia, itp.), uszkodzenia eksploatacyjne (korozja, erozja zmęczeniowa, nieszczelność, itp.).

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę na temat procedur badania, używanego sprzętu i odpowiednich przepisów oraz umiejętność samodzielnego wykonania i interpretacji takich badań

Szkolenie kończy się egzaminem TÜV SÜD, przeprowadzonego według normy PN-EN ISO 9712.

 

Opis warunków uczestnictwa:

 1. kandydat posiada wykształcenie zawodowe techniczne z zakresu obróbki metali i minimum 1,5 roku praktyki w prowadzeniu badań nieniszczących w metodzie, w której stara się o przyjęcie na kurs pod nadzorem kwalifikowanych osób. Kandydat może posiadać wykształcenie zawodowe innej specjalności, lecz musi wtedy dodatkowo uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej jego podstawową znajomość zagadnień związanych z obróbką metali (wynik rozmowy musi być udokumentowany).

lub

 1. kandydat posiada średnie wykształcenie techniczne z zakresu obróbki metali

lub

 1. kandydat może posiadać średnie wykształcenie ogólne lub innej specjalności, lecz musi uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej jego znajomość zagadnień związanych z obróbką metali (wynik egzaminu musi być udokumentowany).

Szkolenie przeprowadzane jest w formie stacjonarnej.

 • ▶ FMEA - analiza przyczyn wadliwości i krytyczności
 • ▶ Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ISO 9001:2015

 • ▶ Koordynator Lean

▶ Materiałoznawstwo przy produkcji konstrukcji stalowych i budowy maszyn

 • ▶ Badania wizualne VT1 i VT2 z egzaminem TÜV SÜD

Maritime Consulting Poland

Dariusz Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP 28102027910000720202429165

Biuro

+ 48 575 565 500

biuro@doszkolimy.pl

Szkolenia wodne

      + 48 665 106 607

      + 48 603 101 595

rezerwacja@doszkolimy.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

tel.: 22 432 80 80, 432 71 25,

fax: 22 432 86 20

Regulamin

Polityka prywatności