REFUNDACJA SZKOLEŃ NAWET DO 80%!

Rozsądek w dobie kryzysu

O szkoleniu

Warto Wiedzieć

Szczegóły

Szkolenia

 

 

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM
Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do internetu 
oraz urządzenie techniczne  pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

Wymagania systemowe:
· PC, Mac, oraz Linux
· iOS oraz Android

rezerwuj

Uczestnicy tego warsztatu sprawdzą jak dają sobie radę w coraz bardziej wymagającym środowisku komunikacyjnym, rozwiną  kompetencje z zakresu interakcji, aby wykorzystać, uwypuklić zmaksymalizować wrodzone umiejętności do motywowania, zarządzania i realizowania celów; odkryją najważniejsze strony skutecznej komunikacji pod presją ograniczonej liczby narzędzi i zmienionych warunków funkcjonowania biznesowego, zbudują fundament do wzbogacania relacji z innymi, rozpoznają również ich szerszy kontekst i głębszy sens aby komunikować się w efektywniejszy sposób 
Cel edukacyjny 
Celem szkolenia jest poznanie narzędzi komunikowania się, komunikacji tak w zespole wieloosobowym, jak i z klientem. Uwzględnione zostaną także techniki interpersonalne potrzebne także do budowania i utrzymywania relacji także poza biznesowych, zwłaszcza z najbliższymi. Ma to szczególne znaczenie w dobie kryzysu, kiedy to wszelkie możliwe narzędzia zostały w drastyczny sposób ograniczone, jak również doszło do diametralnych zmian w otoczeniu biznesowym. Stąd szkolenie szczególnie nastawione jest na skuteczną, wydajną komunikację przy zastosowaniu „niebezpośrednich” narzędzi – internetu, transmisji online, w których nadal jednak wymagana jest wiedza z zakresu technik wpływu, zdobywania i utrzymywania klienta, 
relacji z pracownikiem, budowania zaufania, wymiany informacji na poziomach: Pracownik-pracownik, pracownik-szef, pracownik-klient, firma-klient. Wiedza ta tym bardziej musi być ugruntowana, choćby z tego względu, iż ograniczone zostały możliwości
stosowania niewerbalnych technik komunikacyjnych.
Cel biznesowy
15 miejsc

Emocje w praktyce. Rozsądek w dobie kryzysu.
Pracownik i nowe narzędzia komunikacji. Jak być
szczęśliwym i skutecznym w biznesie (i w życiu).

2900,00 PLN

Szkolenie
Twój e-mail:
Uczestnik:
Imie Nazwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie
Twój email
Uczestnik
Imie Nawzwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Oświadczam, że zapoznałem się z "Warunkami uczestnictwa" >>> Zobacz Warunki uczestnictwa
Szczegółowe informacje o usłudze

Szkolenie w praktyczny sposób prowadzi uczestników poprzez trzy podstawowe obszary, po których się codziennie poruszamy: stany emocjonalne, ciało fizyczne i jego reakcje, a także nawykowe myśli. Jeśli mamy wydolny organizm, umiemy pracować z emocjami, umiemy pracować z przekonaniami myślowymi, jesteśmy skuteczniejszymi ludźmi. W rezultacie połączenia i zrozumienia fizyczności, emocji i myślenia stajemy się bardziej opanowani, skoncentrowani i elastyczni. Łatwiej jest nam rozumieć innych, komunikować się i w pozytywny sposób wpływać na otaczające nas środowisko.

 

 

DZIEŃ 1

Model własnego ja. Ja i otocznie 17.00-20.00

 

 • Zdefiniowanie roli jednostki w ramach organizacji.

 • Ja i firma, ja i szef – modele komunikowania się

 • Co mnie definiuje na co dzień – mowa, interpretacja.Kodowanie-dekodowanie.

 • Modele zachowań

 

DZIEŃ 2

Sposoby komunikowania się w grupie 17.00-19.00

 

 • Komunikacja bezpośrednia, cechy i typy
 • Komunikacja niewerbalna – co jest ważne?
 • Rola pierwszego wrażenia
 • Mimika, gesty, artykulacja

 

DZIEŃ 3

Proces komunikacji 17.00 – 20.00

 

 • Model komunikacji
 • Szum informacyjny
 • Rola informacji zwrotnej
 • Psychologia i pragmatyka w komunikowaniu się.

 

DZIEŃ 4

Zespół i ja. Dom komunikacji międzyludzkiej 17.00 -20.00

 

 • Koncentracja uwagi na rozmówcy
 • Podstawy dobrego kontaktu
 • Inicjowanie i utrzymywanie kontakt
 • Przekazywanie informacji
 • Ćwiczenia

 

DZIEŃ 5

Jak mówić, by być zrozumianym i osiągać cele w dobie kryzysu

17.00 -20.00

 

 • Rola współdziałania
 • Klimat otwartości
 • Zmiana nastawienia – oczekiwania i urazy
 • Model zmian – komunikacja w grupie, komunikacja z samym sobą
 • Ja i szef
 • Ja i koledzy w organizacji
 • Ja i klient

 

DZIEŃ 6

Narzędzia komunikacji w wymagającym środowisku. Nowe narzędzia, stare przyzwyczajenia. Rola zmiany. Psychologia i empatia 17.00-19.00

 

 • Presja otoczenia, presja czasu a moje zdolności artykułowania oczekiwań, definiowania celów

 • Praktyczne zastosowanie poznanych technik wywierania wpływu Komunikowanie się przy projekcie

 • Rola szefa zespołu

 • Rola pracownika

 • Cechy dobrze „skomunikowanego” zespołu i pracownika

 • Nowe narzędzia, stare narzędzia komunikacyjne, czy lepsze jest wrogiem dobrego?

 

Ramowy program usługi
Dostarczamy swoim klientom zawsze najlepsze usługi. 
Do swojej oferty rozwiązań  edukacyjnych włącza najnowocześniejsze i najbardziej efektywne oprogramowanie do 
nauki a mianowicie e-learning

Szkolenia realizowane w oparciu o to narzędzie jest kompilacją najnowocześniejszych  rozwiązań: 

 

 • e-learning 
 • wsparcie on-line + mobile
 • kurs metod łączonych 

 

Warto wiedzieć

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i osób pracujących w biznesie, które są zainteresowane wypracowaniem skuteczniejszych sposobów działania w dynamicznych i zmieniających się czasach, aby zwiększyć osobistą skuteczność i efektywność zawodową.

 

 • Kadra zarządzająca
 • Właściciele firm, liderzy projektów
 • Członkowie zespołów, pracownicy

 

 • Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i zrozumienie w zakresie skutecznego komunikowania się w życiu osobistym i zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych warunków otoczenia biznesowego
 • rozwiniemy umiejętności z zakresu komunikacji biznesowej, międzyludzkiej
 • Uczestnicy posiądą wiedzę nt. nowych narzędzi komunikowania się, w których ograniczona jest rola kontaktu bezpośredniego, już sama forma szkolenia – on0line narzuci pewne formy i przybliży wydajniej ideę komunikacji „niebezpośredniej”
 • Uczestnicy lepiej zrozumieją zasady poprawnego zdefiniowania swoich oczekiwań i rozumienia oczekiwań innych, co pozwoli na zbudowanie lepszych relacji z innymi, poczynając od partnerów biznesowych po klientów
Grupa docelowa
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
Potrzebujesz więcej informacji?
Masz jakieś pytania?
Wyślij zgłoszenie a odpowiemy zanim się obejrzysz

Maritime Consulting Poland

Dariusz Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP 28102027910000720202429165

tel. + 48 575 565 500

      + 48 604 189 994

biuro@doszkolimy.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

tel.: 22 432 80 80, 432 71 25,

fax: 22 432 86 20

Regulamin

Polityka prywatności