REFUNDACJA SZKOLEŃ NAWET DO 80%!

Walka z wypaleniem

O szkoleniu

Warto Wiedzieć

Szczegóły

Szkolenia

 

 

rezerwuj

Wskażemy na co zwracać uwagę i jak właściwie zastosować motywowanie pracowników 
- teorie, modele, rodzaje. 

Jak odróżnić motywację pozytywną od negatywnej. Pokażemy w praktyce nowoczesne metody oraz alternatywne instrumenty motywacyjne, które wykażą, że nie tylko premią czy gratyfikacją materialną można nagradza pracownika. 

Wykażemy na jakie uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego należy szczególnie zwracać uwagę u pracownika, by zapobiegać jego wypaleniu zawodowemu. 

Jakie czynniki wpływają na poziom satysfakcji i jak je wykorzystać w pracy. Na podstawie analizy zwrócimy uwagę, jakie działy i grupy pracowników są szczególnie narażone na niebezpieczne zjawisko wypalenia zawodowego. 
Cel edukacyjny 
20 miejsc

Dobór i zastosowanie 
alternatywnych narzędzi
 w walce zwypaleniem zawodowym. 
Nie tylko premia jest nagrodą. 

1200,00PLN

Celem usługi jest wzmocnienie uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i wdrożenie
profilaktyki wypalenia zawodowego oraz poszukiwanie alternatywnych narzędzi w motywacji do
działania zespołu.

Szkolenie ma na celu pokazanie możliwości i narzędzi do wykorzystania w przedsiębiorstwie dla zwiększenia zadowolenia pracownika z wykonywanej pracy. Podczas zajęć  pokażemy, jak ważne jest odpowiednie motywowanie siebie, budowanie wartości i relacji międzyludzkich, które zastosowane we właściwy sposób wesprą działania firmy. 

Właściwe narzędzia i podejście indywidualne do podwładnego ma bezpośrednie przełożenie na wyniki osiągane np: działach sprzedaży, produkcji lub administracji. Za pomocą trafnego doboru odpowiednich narzędzi motywacyjnych wobec pracownika, przełożony może uniknąć przetasowań lub niedoborów personalnych w firmie i uniknąć migracji pracowniczej.
Cel biznesowy
Szkolenie
Twój e-mail:
Uczestnik:
Imie Nazwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie
Twój email
Imie Nawzwisko
Numer Telefonu
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Oświadczam, że zapoznałem się z "Warunkami uczestnictwa" >>> Zobacz Warunki uczestnictwa
Warto wiedzieć
Przedsiębiorcy, pracownicy, działy związane z obsługą klienta,
call center, działy HR.
Grupa docelowa
-Dostęp do komputera
-Wi-Fi
-Internet
-Program do odtwarzania plików multimedialnych
Warunki uczestnictwa
Usługa ma charakter warsztatów i ćwiczeń z naciskiem na wyzowlenie w uczestnikach nowych
pokładów energi do działania na rzecz firm, w których pracują.
Informacje dodatkowe
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnicy usugi poznają zasady skutecznej motywacji,nauczą się rozpoznawać typy osobowości i 
dostosowywać do nich odpowiednie narzędzia motywacyjne. 

Każda z osób biorących udział w zajęciach pozna techniki i metody prowadzenia budowania zdrowych relacji w przedsiębiorstwie oraz poza nim.
 
Uczestnicy nauczą się parafrazować, robić notatki i przede wszystkim osiągać cele zawodowe
wykorzystując do tego nowoczesne motody motywaowania przy jednoczesnym zachowaniu dystansu i
nie obciążaniu nadmiernie swojego organizmu. Zajęcia poprzedzone zostaną testem bilansu
kompetencji posiadanych przed rozpoczęciem zajęć i zakończone analogicznym badaniem w celu
udokumentowania osiągniętych efektów nauczania
Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
Potrzebujesz więcej informacji?
Masz jakieś pytania?
Wyślij zgłoszenie a odpowiemy zanim się obejrzysz

Maritime Consulting Poland

Dariusz Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP 28102027910000720202429165

tel. + 48 575 565 500

      + 48 604 189 994

biuro@doszkolimy.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

tel.: 22 432 80 80, 432 71 25,

fax: 22 432 86 20

Regulamin

Polityka prywatności