Komunikacja i relacje z Klientem Online

4.8/5

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Arystoteles”

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest głównie wzrost sprzedaży. Uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę, która bezpośrednio wpłynie na większe obroty firmy.

 

Cel edukacyjny

Uczestnik: 

– Pozna techniki negocjacji i metod wywierania wpływu. 

– Zwiększy wiedzę na temat procesów sprzedażowych, mających wpływ na lepszą i bardziej profesjonalną obsługę Klienta. 

– Pozna metody które pomogą w zwiększeniu wolumenu sprzedaży. 

 

W obszarze umiejętności: 

– Udoskonali umiejętności sprzedażowe poprzez analizę dotychczasowych doświadczeń Uczestników warsztatu.

 

 

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział: 

– czym jest sprzedaż 

– czego oczekuje klient od sprzedawcy 

– czym charakteryzuje się sprzedaż telefoniczna 

 

Uczestnik nauczy się: 

– przygotowywać wiedzę na temat produktu sprzedawanego 

– ustalać cel rozmowy 

– prezentować ofertę produktu 

– odbijać argumenty w trakcie rozmowy z klientem 

– rozpoznawać sygnały od klienta świadczące o chęci zakupy 

– przechodzić do zamknięcia sprzedaży 

 

Uczestnik posiądzie umiejętność samokształcenia: 

– ma świadomość jak skutecznym narzędziem jest sprzedaż telefoniczna. 

– potrafi samodzielnie przygotowywać się do rozmowy telefonicznej z klientem oraz prowadzić sprzedaż telefoniczną

 

 

1.Wstęp 

– Prezentacja Trenera i Uczestników 

– Prezentacja głównych zagadnień i celów szkolenia 

– Ćwiczenia 

– Integracja grupy szkoleniowej 

– Kontrakt szkoleniowy – czyli dobre zasady na szkoleniu 

 

2.Czego oczekuje Klient od sprzedawcy? 

– Kim jest Klient? 

– Jakość obsługi – czego potrzebuje Klient?

Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze 

– Jak zbudować profesjonalny wizerunek firmy? 

 

3.Komunikacja z Klientem – czyli trening interpersonalny 

– Co wpływa na odbiór komunikatu 

– Proces komunikacji 

– Bariery i szumy komunikacyjne 

– Komunikacja werbalna i wokalna – głos – jak umiejętnie go wykorzystać 

– Komunikacja niewerbalna – jak sobie poradzić z jej brakiem 

 

4.Etapy procesu sprzedaży w telefonicznym kontakcie z klientem 

– Przygotowanie do rozmowy: zbieranie informacji, aktualizacja wiedzy produktowej 

– Ustalenie celu rozmowy – określenie sukcesu – Jak pokonać barierę „sekretarki”, docieranie do osób decyzyjnych

– Wzbudzanie zainteresowania na początku rozmowy – przykłady i propozycje (co warto powiedzieć, do czego nawiązać, jak przykuć uwagę rozmówcy) 

– Kontrola czasu rozmowy – jak nie „zagadać” rozmówcy? 

 

5.Najczęstsze gry handlowe klientów (zastrzeżenia/obiekcje) na początku rozmów handlowych 

– Otwarcie rozmów handlowych trening najczęściej spotykanych gier handlowych: – przykładowe otwarcie rozmów – klient ma tylko 2 minuty czasu – promocja u konkurencji – klienta interesuje wyłącznie cena – klient zadowolony z konkurencji i nie widzi potrzeby zmian 

 

6.Badanie potrzeb klienta oraz budowanie relacji poprzez dopasowanie 

– Psychologiczne mechanizmy w kontaktach z klientem 

– Aktywne słuchanie, czyli dopasowanie do klienta: – słuchanie – pytania – parafraza 

– Przekonywanie Klienta – zwroty perswazyjne w odniesieniu do danego typu klienta 

 

7.Prezentacja oferty 

– zainteresowanie. Negocjacje ofertowe/walka z obiekcjami i konkurencją 

– Model prezentacji oferty CKW (Cecha-Korzyść-Wyobrażenie) 

– Sposoby radzenia sobie z najstarszą grą handlową (wysoka cena): – odsuwanie momentu podawania ceny – podawanie ceny wraz z korzyściami – cecha wyróżniająca – metoda bilansowania 

– Radzenie sobie z obiekcjami dotyczącymi porównania z konkurencją 

– Psychologia postrzegania ceny – mit ceny 

– Negocjacje handlowe 

 

8.Zamknięcie procesu sprzedaży 

– Rozpoznawania sygnałów kupna klienta 

– Techniki zamknięcia i finalizacji sprzedaży 

– Obsługa posprzedażowa 

 

9.Wywieranie wpływu w procesie sprzedaży 

– Wywieranie wpływu i jego rola w procesie sprzedażowym 

– Manipulacja klientem, a wywieranie wpływu – różnice i granice –

 Jak zastosować w biznesie reguły wywierania wpływu 

 

10.Zakończenie 

– Podsumowanie szkolenia 

– Ankieta satysfakcji 

– Wręczenie certyfikatów 

– Pożegnanie uczestników

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do Internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy. 

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: – Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) – 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) – System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) – Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) – Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami) Nie jest wymagana instalacja płatnego oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie.

 

Dariusz Kowalski

 

Budowa zespołów, sprzedaż, zarządzanie ludźmi, leadership, obsługa klienta Organizator warsztatów konferencji i szkoleń, konferansjer, absolwent Bałtyckiego Instytutu Psychologii, ukończył wiele kursów i warsztatów z umiejętności miękkich. Ekspert sprzedaży ze sceny. Występował przed liczną publiką do 1300 osób. Prowadzi liczne konferencje oraz szkolenia i warsztaty od blisko 6 lat. Przeszkolił blisko 1000 osób.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Maritime Consulting Poland

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 575 565 500

 

+48 603 101 595

 

 

SPRAWNIE * BEZPIECZNIE * BEZ STRESU