REFUNDACJA SZKOLEŃ NAWET DO 80%!

Budowanie zespołu

O szkoleniu

Warto Wiedzieć

Szczegóły

Szkolenia

 

 

rezerwuj

Zamierzonym efektem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej metod grupowej pracy w zespole.
Poznanie oraz uświadomienie korzyści płynących ze wspólnych działań i pracy na rzecz Firmy. 
To  także poznanie procesów i technik artykułowania zamierzeń i jasnego precyzowania celów zarówno organizacji, jak i jednostki w zespole. 

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej, jak w praktyce skutecznie dobrać zespół i zbudować z nich drużynę na wszystkich poziomach działania firmy. Szkolenie ma za zadanie 
podnieść kompetencje w zakresie umiejętności posługiwania się różnymi metodami zarządzania konfliktem w zespole. 

Zajęcia z trenerem w grupie pozwolą na nabycie umiejętności stosowania konkretnej wiedzy podczas komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warsztaty będą prowadzone w grupach z trenerami, dzięki czemu uczestnicy szkolenia poznają metody odpowiedniego motywowania swojego zespołu podczas wyznaczanych zadań wymagających pracy zespołowej. 

Takie szkolenie prowadzi również bezpośrednio do poznania oraz utrwalenia technik na poziomie zarządzania zespołem w pracy zespołowej we wszystkich komórkach firmy i skutecznej realizacji zadań na wszystkich poziomach działalności firmy. Nabyta podczas szkolenia praktycznego wiedza, a także nowe umiejętności pozwolą w dalszej pracy osiągnąć jeszcze lepszą efektywność i wydajność osobistą pracowników. Celem głównym jest poznanie i rozróżnienie wpływu różnych metod socjotechnicznych na rozwój managera oraz pracowników. 

Szkolenie pozwoli na nabycie umiejętności stosowania technik perswazyjnych w relacjach zawodowych, co pozwoli na zwiększenie efektywności pracowników i managerów. To przełoży się na wzmocnienie profesjonalnego wizerunku firmy w odbiorze otoczenia przedsiębiorstwa. 
Cel edukacyjny 
15 miejsc

Budowanie zespołu poprzez 
trening interpersonalny 

2100,00PLN

Szczegółowe informacje o usłudze
1. Definicja według standardów ICF
2. Rozróżnienie od innych form (mentoring, doradztwo, 
    zarządzanie grupą)
3. Wskazanie aktualnych trendów w negocjacjach pracowniczych,
1. Podstawy stosowania socjotechnik i
wywierania wpływu:
1. Wprowadzenie gamy narzędzi i modeli
2. Objaśnienie jak dobrać odpowiednie narzędzie i model do sytuacji-        skuteczne sposoby na budowę relacji w zespole
2. Narzędzia i modele negocjacji
biznesowych:
1. Rozróżnienie kiedy stosować metody wywierania wpływu, 
    a kiedy inne metody np. ustępstw,
2. Poprawne ustanowienie celu, planu oraz 
    realizacji powierzonych zadań,
3. Stosowanie odpowiedniej strategi prowadzenia rozmowy,
4. Techniki integracji zespołu poprzez "teatr negocjacyjny"
    techniki budowy atmosfery wspierania się i 
    wspólnego rozwiązywania problemów
3. Kiedy i jak stosować socjotechniki w  zespole: 
1. Zarządzanie sobą
2. Nauka zmiany perspektywy - efekt kontrastu
3. Wprowadzenie elementów negocjacji biznesowych 
    na różne obszary życia zawodowego
4. Zarządzanie emocjami zespołu
4. Integracja i samoświadomość:
Szkolenie
Twój e-mail:
Uczestnik:
Imie Nazwisko
Numer Telefonu
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie
Twój email
Imie Nawzwisko
Numer Telefonu
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Oświadczam, że zapoznałem się z "Warunkami uczestnictwa" >>> Zobacz Warunki uczestnictwa
Warto wiedzieć
To osoby, dla których podnoszenie i zdobywanie nowych kompetencji w zespole swojej firmy,
stanowią dodatkową formę motywacji, dzięki zdobywaniu nowej wiedzy prowadzącej do rozwoju
osobistego.

Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających zespołem, pracowników we wszystkich komórkach  firmy, a także dla tych którzy zamierzają budować formalne lub nie formalne grupy. 

Niezależnie od działów, charakterystyki działalności, jak potrzeb danej organizacji, każde tego typu szkolenie pozwala na zdobycie nowej ciekawej wiedzy ułatwiającej codzienną pracę w zespole. 
Grupa docelowa
- Materiały dydaktyczne
- Pomoce dydaktyczne
- Narzędzia oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia treningu w zespołach 
  i ćwiczeń grupowych z trenerami, 
- Fachową obsługę 3 trenerów personalnych o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- Certyfikaty ukończenia szkolenia
Materiały dydaktyczne
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- Nauczy się odróżniać perswazję od wywierania wpływu .
- Pozna aktualne trendy w negocjacjach pracowniczych.
- Pozna narzędzia i modele negocjacji z trudnym pracownikiem,
- Nauczy się właściwie dobierać narzędzia, modele sprzyjające stabilności i rozwojowi
  zaangażowanych stron.
- Nauczy się zarządzać emocjami zespołu
- Nauczy się jak wspomóc szybkie tworzenie dobrych relacji w zespole
- Dowie się kiedy stosować zasadę ustępstw, a kiedy należy stosować inne metody negocjacji.
- Nauczy się poprawnie ustanawiać cel, tworzyć plan oraz dążyć do jego realizacji przez zespół.
- Pozna metody zarządzania sobą i własną perspektywą.
- Nauczy się wprowadzać elementy socjotechnik do różnych obszarów życia.
Uczestnik pozna narzędzia do  odpowiedniego budowania relacji w grupie :
Potrzebujesz więcej informacji?
Masz jakieś pytania?
Wyślij zgłoszenie a odpowiemy zanim się obejrzysz

Maritime Consulting Poland

Dariusz Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP 28102027910000720202429165

tel. + 48 575 565 500

      + 48 604 189 994

biuro@doszkolimy.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

tel.: 22 432 80 80, 432 71 25,

fax: 22 432 86 20

Regulamin

Polityka prywatności