REFUNDACJA SZKOLEŃ NAWET DO 80%!

Język Angielski

O szkoleniu

Warto Wiedzieć

Szczegóły

Szkolenia

 

 

rezerwuj

Wykształcenie umiejętności komunikacji w tym pisania , czytania, mówienia i 
słuchania w języku angielskim 

Nauka radzenia sobie ze stresem i lękiem towarzyszącym używaniu języka obcego. 

Koncentracja na nauce języka niemieckiego praktycznego a nie teoretycznego. 

Doskonalenie  wymowy oraz akcentu. 
Podniesienie wiary w skuteczność kształcenia ustawicznego oraz podniesienie wymogów
dotyczących podstaw komunikacji stosowanych w miejscu pracy.
Cel edukacyjny 
Cel biznesowy
10 miejsc

Język angielski dla Żeglarzy z
zastosowaniem współczesnych
narzędzi edukacyjnych 
POZIOM A2/B1

1392,81 PLN

Szkolenie
Twój e-mail:
Uczestnik:
Imie Nazwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie
Twój email
Uczestnik
Imie Nawzwisko
Numer Telefonu
Województwo
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Oświadczam, że zapoznałem się z "Warunkami uczestnictwa" >>> Zobacz Warunki uczestnictwa
Szczegółowe informacje o usłudze
1. Stymulujące tematy
2. Przejrzystą prezentację leksyki
3. Praktyczny sylabus, który pomaga szybko nabyć umiejętności                efektywnego komunikowania się  w miejscu pracy 
4. Regularne powtórki co dwa rozdziały systematycznie utrwalające struktury leksykalne  i gramatyczne 
5. Podsumowanie gramatyki  zeszyt ćwiczeń konsolidujący materiał            lekcyjny i zachęcający do samodzielnej nauki. 
6. Linki do stron internetowych wzbogacających zakres słownictwa z różnych branż.
Ramowy program usługi
Dostarczamy swoim klientom zawsze najlepsze usługi. 
Do swojej oferty rozwiązań  edukacyjnych włącza najnowocześniejsze i najbardziej efektywne oprogramowanie do 
nauki języków obcych a mianowicie e-learning

Szkolenia realizowane w oparciu o to narzędzie jest kompilacją najnowocześniejszych  rozwiązań: 

 

 • e-learning (platforma językowa)
 • wsparcie on-line + mobile
 • zajęcia z lektorem (kurs metod łączonych )

 

 

Połączenie wszystkich powyższych elementów pozwala stworzyć dla Państwa wyjątkową propozycję nauki języka, która nie tylko zaoszczędza czas , ale przynosi widoczne korzyści dzięki szybkiemu przełożeniu na efekty. „Praktyczna, interaktywna metoda nauki

jest wyjątkowo motywująca oraz ułatwia szybkie i skuteczne przyswajanie wiedzy z każdego miejsca.

Warto wiedzieć
Grupy i klienci pragnący w relatywnie krótkim czasie nabyć/wzmocnić komunikatywną sprawność  językową w obszarze żeglarstwa. 
Grupa docelowa
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

1. Posługiwał się rozszerzonym słownictwem oraz zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie ustalonych tematów

 

2. Używał skomplikowanych struktur gramatycznych i stosował je w typowych kontekstach  sytuacyjnych. 

 

3. Posługiwał się szerokim zasobem środków językowych (zwrotów i wyrażeń), które realizują  różnorodne funkcje językowe. 

 

4. Rozumiał ze słuchu złożone,krótkie wypowiedzi (np. instrukcje,komunikaty, rozmowy)  artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

 

 • reagował na polecenia;
 • określał główną myśl tekstu;
 • znajdował w tekście określone informacje;
 • określał intencję nadawcy/autora tekstu;
 • określał kontekst wypowiedzi

 

5. Rozumiał złożone wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy,ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia,rozkłady jazdy i teksty narracyjne):

 

 • określał główną myśl tekstu
 • znajdował w tekście określone informacje
 • określał intencje nadawcy/autora tekstu 
 • określał kontekst wypowiedzi (nadawcę,odbiorcę, formę tekstu)

 

6. Potrafił reagować ustnie w zrozumiały i zaawansowany sposób w typowych

towarzyskich/codziennych/ biznesowych sytuacjach oraz będzie potrafił reagować pisemnie w w/w syatuacjach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
Potrzebujesz więcej informacji?
Masz jakieś pytania?
Wyślij zgłoszenie a odpowiemy zanim się obejrzysz

Maritime Consulting Poland

Dariusz Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP 28102027910000720202429165

tel. + 48 575 565 500

      + 48 604 189 994

biuro@doszkolimy.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

tel.: 22 432 80 80, 432 71 25,

fax: 22 432 86 20

Regulamin

Polityka prywatności