fbpx

Szkolenie

„Wsparcie kadr zarządzania w Twojej firmie”

0 %
Dofinansowanie do 80%​
0
Cena szkolenia
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Program jest skierowany do wszystkich szczebli zarządzania w firmach z sektora MŚP oraz firm uznanych za duże.

 

Proponowane szkolenia przez PARP, to:

 1. Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy,
 2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
 3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
 4. Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji,
 5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności,
 6. Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
 7. Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
 8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
 9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR,
 10. Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych,
 11. Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR,
 12. Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy,
 13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy,
 14. Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy,
 15. Budowa prorodzinnej kultury pracy.

Więcej szczegółów na temat programów szkoleń znajduje się w załączniku.

 

Czas realizacji pierwszej rundy projektu kończy się w grudniu 2024 roku lub po wyczerpaniu środków.

 • Maksymalna grupa uczestników 10-16 osób
 • Czas trwania jednego szkolenia 8-16 godzin ( w tym dopuszcza się 8 godzin on-line )

– Każda firma ma do wykorzystania 12 000 PLN / każdego pracownika.

– Poziom dofinansowania 80% !!!

  ( w przypadku rozliczenia czasu pracy pracownika biorącego udział w szkoleniu nawet 100% )

– W projekcie mogą brać udział wszystkie sektory działalności gospodarczej.

– Projekt nie jest skierowany do JST( Jednostek Samorządu Terytorialnego, czyli gmin i urzędów ).

Zapraszamy do skorzystania z oferty!!